Seneste generalforsamling

Earthship Danmark Generalforsamling

Dato: 16. marts 2013
Sted: Chr. Havns beboerhus
Tilstede: Thor, Signe, Søren, Katrine, Tune, Aron og Wilhelm.

1) Formanden beretter:

*Siden sidst har Thor og Signe været med til Earthship-byggeri i New Mexico og Tjekkiet og har deved lært en masse. De er ditto just hjemvendt fra Australien, hvor de også var med til et byggeprojekt. Flere brugbare kontakter er skabt.

*Foreningen er blevet kontaktet af Odsherred kommune, der er interesseret i bæredygtige byggerier.

*I Horsens vil man bygge noget, der minder om et Earthship og Thor og Anders fungeret som konsulenter. Byggeriet skulle gerne gå igang i år. Mulighed for workshop i samarbejde med Universitet.

*Foreningen har stadig mulighed for at bygge på Økoland i Mørkøv (Holbæk kommune).

*Et minus er, at næsten alle i bestyrelsen har lyst at stoppe pga. manglende tid og overskud.

2)
*Aron fortæller om fase-skiftende materialer, som vil være oplagt til Earthships.

*Thor fortæller om huset i Australien, hvor der blev brugt ‘Hemp-crete’. Thor har lært en del om bygeri og ledelse.

* Fundament vs. ikke-fundament blev vendt.

3) Fremlæggelse af regnskab:

*Kasseren er ikke tilstede, men alle har modtaget information på mail og er enige om, at det ser fint ud.

*Regnskabet godkendt! Foreningen er i plus.

*Medlemstallet er kraftigt dalende; 40 -> 14 betalende medlemmer.

4) Vedtagelse af budget:

*Fastsættelse af kontingent. Skal vi have et sådant?

*Aron foreslår to slags medlemsskaber:
a) Gratis medlemsskab; ingen stemmeret, entré v. foredrag og deslige.
b) Betalende medlemmer; stemmeret, gratis el. billigere entré v. foredrag og deslige.

*Kontingent er fortsat 100kr årligt for beslutningsdygtige medlemmer.

*Fra 1.maj er alle Facebook-medlemmer “Gratis medlemmer”. Folk skal have min. 1 måneds varsel.

*Forslaget er godkendt.

*Budgettet fra 2011/2012 videreføres.

5) Valg til bestyrelse:

*Thor vil gerne fortsætte som formand, hvis vi skruer ned for forventningerne; mere fokus på workshops og ikke så meget på byggeri af Demo-hus.

*Aron foreslå en “bygge-gruppe” og at bygherren leder arbejdet. Vi vil fungere som konsulenter. Denne idé vil vi se nærmere på, når et bygge-projekt nærmer sig.

*Foreslået 4-5 bestyrelsesmøder/årligt.

* Bestyrelsen:

Thor: Formand
Signe: Næstformand
Katrine: Presse
Wilhelm: Kassere
Aron: IT

Valgt ved applaus.

*Generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at være selv-supplerende.

6) Behandling af indkomne forslag:

*Foreningens adresse flyttes til Gentofte, hvor Wilhelm bor. -Vedtaget!
*§6 ændres til at Generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. februar. -Vedtaget!

7) Evt.:

a) Signe foreslår at vi får en arkitekt til at se på de plantegninger, som hun har fra Taos.
Arkitekten kan lave et design på et ‘Dansk Earthship’ m. prisoverslag.
Dette vil også være aktuelt og hjælpsomt ved fonds-ansøgninger.

*Arkitekten kan lave et ‘typehus’ og vi vil så anbefale ham/hende, hvis nogen ønsker en modificering af huset.

b) Hvad blev der af Logo-konkurrencen? Aron har et godt forslag; et hus med ‘genbrugspile’ omkring.

c) Tune går igang med at bygge sit hus i år; En Eartship-hybrid på Bornholm. Han er åben for muligheden ved at lave en arbejds-workshop.

8) Næste bestyrelsesmøde:

* 27. april, Holbæk.

 

2012

Referat fra generalforsamling i foreningen Earthship Danmark d. 28/1 – 2012 kl 1800.

Generalforsamlingen blev afholdt på kontorfællesskabet THE HUB, Nørrebrogade 52C 2tv, 2200 København N. Tilstede var 12 medlemer af foreningen, samt en kameramand der laver en dokumentar om earthship i danmark.

1) Siddende formand for bestyrelse Søren Rankenberg Frey bød velkommen og siddende næstformand for bestyrelsen Mpho Thor Bonde holdt et 20-minutters foredrag med billedfremvisning om earthshipkonceptet.
2) Kasserer Anders Gjerløv blev valgt som dirigent.
3) Mathilde Nyborg blev valgt som referent.
4) Formand Søren Rankenberg Frey fremlagde sin beretning om årets gang siden den stiftende generalforsamling 25/3 -2011. Formandens beretning blev godkendt.
5) Bestyrelsen gav en kort præsentation af sig selv.
6) Godkendelse af budget 2012, samt fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev efter lidt drøftelse ændret lidt. Pr. den 31/12-2011 har foreningen 18 betalende medlemmer. I budgettet for 2012 regnes der med at medlemstallet stiger til 50 personer. Det vil give en indtægt i form af kontingenter på 3200 kr (32 * 100 kr). Udgifterne blev ændret til webhotel (135 kr), reklame (1000 kr), administration (500 kr) og medlemshvervning (1000 kr). I alt budgetterede udgifter for 2635,-. Budgetteret resultat (3200 – 2635 kr) = 565 kr
Uændret kontingentet på 100 kr for 2012 blev enstemmigt vedtaget.

5) Regnskabet for 2011 blev enstemmigt godkendt.

6) Alle medlemmer af bestyrelsen var på valg og følgende blev valgt.
Formand: Mpho Thor Bonde.
Næstformand: Søren Rankenberg Frey.
Kasserer: Anders Gjerløv.
Menig medlem: Aron Henning og Dennis Dreier.
Suppleant: Katrine Rankenberg Frey.

8) Ændring af vedtægter så vi undgår gebyrer på tegningsret. Følgende tilføjelse til § 11 blev enstemmigt vedtaget: “Formand og kasserer har fuldmagt til bankkontoen hver for sig, men det pålægges dem begge at holde øje med, hvad der sker på kontoen.”
9) Evt. ændring af vedtægter til optagelse i EECO. Efter længere tids drøftelse blev det besluttet at den nye bestyrelse skulle nedsætte 2 arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe til at analysere fordele og ulemper ved optagelse/samarbejde med EECO (European Earthship Circle of Organisations) En anden gruppe til at lave et udkast til vedtægstændringer ved evt optagelse i EECO. Hvis der skønnes at der er store fordele ved at søge optagelse i EECO vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamlig hvor vedtægstændringerne kan vedtages.

10) Der blev nedsat arbejdsgrupper, (førstnævnte som ansvarlig for komunikationen til bestyrelsen):

Informationsgruppen (spredning af information om Earthship):

Dennis Dreier, Jannick Claes Andersen, Katrine Rankenberg Frey.

Fondsgruppen (penge og økonomi):

Signe Lütken, Mpho Thor Bonde.

Demohusgruppen (teknik, lovgivning, design, DTU, grund, ministerier): Den praktiske del:

Dennis Dreier, Maria Pedersen, Hjalte Amundsen, Aron Henning og Tune Seidelin.

Demohusgruppen Den juridiske del:

Aron Henning og Tune Seidelin.

Workshopgruppen ( afholdelse, økonomi, planlægning):

Anders Gjerløv, Søren Rankenberg Frey og Hjalte Amundsen.

11) Ingen indkomne forslag.

12) Eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>